Wglądy do prac egzaminacyjnych

Aplikacja służy do złożenia wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej – egzamin ósmoklasisty, maturalny i egzamin zawodowy/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z procedurą obowiązującą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed odbyciem wglądu ( link ).

  • Po wypełnieniu wniosku w aplikacji otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia. Każdy wniosek będzie miał nadany indywidualny symbol.
  • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku). Czas oczekiwania na wgląd może się wydłużyć ze względu na konieczność zachowania rygorów sanitarnych i ograniczenia liczby osób przyjmowanych w ciągu jednego dnia.
  • We wglądzie do pracy mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby – zdający i jeden z rodziców.
  • Zaleca się korzystanie z własnych wydruków schematów oceniania (lub z wersji elektronicznej ze strony internetowej) oraz z własnych przyborów do pisania (ołówek lub długopis w czerwonym kolorze).
  • Podczas wglądów obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, a w przypadku korzystania z materiałów wielokrotnego użytku konieczność użycia jednorazowych rękawiczek.
  • Egzamin zawodowy - wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac będą odbywały się w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Plac Europejski 3.
  • Egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny - wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac będą odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym im gen Józefa Sowińskiego w Warszawie , ul. Rogalińska 2.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

 

Złóż wniosek o wgląd