Wglądy do prac egzaminacyjnych

Aplikacja służy do złożenia wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej – egzamin ósmoklasisty, maturalny i egzamin zawodowy/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  • Po wypełnieniu wniosku w aplikacji otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia. Każdy wniosek będzie miał nadany indywidualny symbol.
  • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku).
  • We wglądzie do pracy egzaminu ósmoklasisty mogą uczestniczyć zdający i ich rodzice, a we wglądzie do pracy egzaminu maturalnego tylko sam zdający.
  • Można korzystać z własnych wydruków schematów oceniania, nie wolno korzystać z własnych przyborów do pisania - długopis w czerwonym kolorze i kartki będą dostępne na miejscu.
  • Egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny - wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac będą odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym im gen Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Rogalińska 2.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

 

Złóż wniosek o wgląd