Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
Telefon: Sekretariat 22 457-03-35
Fax: 22 457-03-45
Adres email:

Wglądy - egzamin ósmoklasisty: wglady_e8@oke.waw.pl

Wglądy - egzamin maturalny wglady_matura@oke.waw.pl