Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
Telefon: Sekretariat 22 457-03-35
Fax: 22 457-03-45

Wglądy - egzamin ósmoklasisty. Email: wglady_e8@oke.waw.pl

Wglądy - egzamin maturalny. Email: wglady_matura@oke.waw.pl

Wglądy - egzamin zawodowy. Telefon: 22-457-03-38