Pomoc

Jak złożyć wniosek elektroniczny o wgląd do pracy egzaminacyjnej?

1. Otwarcie elektronicznego formularza.

Kliknij przycisk "Złóż wniosek o wgląd" na stronie głównej. Przejdziesz do elektronicznego formularza.

2. Potwierdź, że wyniki egzminu zostały ustalone w OKE w Warszawie.

Wybierz "Tak" lub "Nie".

3. Wybierz egzamin.

4. Wypełnij dane osobowe.

UWAGA: Wymagane jest podanie numeru telefonu komórkowego w celu kontaku. Numer telefonu powinien być zapisany za pomocą samych cyfr, bez odstępów i myślników, bez prefiksu 48.

5. Wybierz przedmiot.

Wybierz przedmiot egzaminacyjny, do którego chcesz dokonać wglądu.

6. Podsumowanie wniosku

Przejrzyj podsumowanie i potwierdź lub zmień wniosek.

Uwaga. Wniosek nie jest złożony dopóki wniosek ma dopisek: Wniosek jeszcze nie został złożony!. Należy potwierdzić złłożenie wniosku przyciskiem.

UWAGA: Bez potwierdzenia wniosek nie zostanie złożony i przyjęty w OKE!

7. Potwierdzenie i symbol wniosku

Strona "Potwierdzenie" stanowi potwierdzenie złożenia wniosku w OKE w Warszawie.

Wniosek ma nadany symbol, który ułatwia załatwianie sprawy wglądu.

Potwierdzenie można wydrukowac używając przycisku "Drukuj". Wydrukowanie nie jest konieczne.

OKE w Warszawie przekaże w terminie 5 dni na podany telefon lub email informację o miejscu, dacie i godzinie wglądu.