Czy zdający otrzymał wynik ustalony przez OKE w Warszawie (województwo mazowieckie)?

TAK NIE